CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2022

182

1. NGÀNH/NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
2. NGÀNH/NGHỀ KỸ THUẬT PHA CHẾ VÀ PHỤC VỤ ĐỒ UỐNG
3. NGÀNH/NGHỀ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN
4. NGÀNH/NGHỀ TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
5. NGÀNH/NGHỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

6. NGÀNH/NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG