Đảng Bộ – Đoàn Thể

Ban chấp hành Chi Bộ Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
1. Đ/c Đặng Thuý Nhâm – Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Văn Thuyên – phó Bí thư
3. Đ/c Vũ Ngọc An – ủy viên

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
1. Đ/c Vũ Ngọc An – Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Quyết Thắng – phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Đức Hưởng – Uỷ viên
4. Đ/c Nguyễn Thị Liên – Uỷ viên
5. Đ/c Vũ Hồng Trường – Uỷ viên